GIỚI THIỆU VỀ N-CHOICE

Sản phẩm N-Choice đã được phát triển để phục vụ cho thế hệ mới - những người thích sự tiện lợi và quan tâm đến sức khỏe.

N-Choice tin rằng các sản phẩm nông nghiệp từ Hàn Quốc và các món ăn Hàn Quốc truyền thống là tốt nhất cho sức khỏe, và đã phát triển các loại thực phẩm Hàn Quốc phục vụ cho mọi người.

Đặc biệt, N-Choice đã chuyển sang phương pháp sản xuất sấy lạnh (freeze and drying - FD) hiện đại để cung cấp nhiều thực phẩm tươi hơn, giữ được đầy đủ dưỡng chất góp phần cải thiện sức khỏe.